Eredeti nézet megjelenítése

A 2015. évi CXLVII. törvény kihirdetésével hatályba lépett a KGFB-t szabályozó törvény módosítása, amely több ponton módosítja a jogszabályt és jelentős kihatással van az Astra biztosítónál kötött KGFB szerződésekre.

Tisztelt Partnereink!

Az elmúlt héten megszavazásra és a 2015.10.07-én kihirdetésre került és ezzel hatályba lépett a 2015. évi CXLVII. törvény, amely több ponton módosítja a KGFB-t szabályozó törvényt is.

Amennyiben bármely biztosító tevékenységi engedélye visszavonásra került a szerződő fél a tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés megszüntetése nélkül bármely más biztosítónál – a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozással – új szerződést köthet.

A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés – amennyiben korábban nem szűnt meg – a megkötött új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik.

Már megszűnt szerződés esetében a megszűnés időpontját igazolni a kötéskor nem szükséges. Azonban hívjuk fel az ügyfelek figyelmét arra, hogy egy előzetesen már megszűnt szerződés esetén a fedezetlen időszakra a fedezetlenségi díj megfizetése alól a jövőben nem mentesül.

A szerződés megkötésének oka Közös megegyezéssel megszűnt előzményű szerződés megkötése – egyéb megszűnési ok hiányban pl. évfordulós felmondás.

Eszerint az Astrával szerződött GFB Ügyfél (a tevékenységi engedély visszavonásával érintett Astra GFB szerződés külön megszüntetése nélkül) másik biztosítónál, akár azonnal új GFB szerződést köthet.

Például, a ma megkötésre kerülő azonnali kockázatviselési kezdetű szerződés esetében a közös megegyezéssel történő megszűnés dátuma mezőbe a mai napot kell írni. A kockázatviselés kezdete a kötés napja óra, perc. Ebben az esetben az ajánlatadó fedezetlenségi díjat nem számol.

A már befizetett, de meg nem szolgált díj visszafizetését az ügyfél továbbra is a román garanciaalaptól igényelheti vissza.

A fenti jogszabály módosítás részleteiben a Magyar Közlönyben olvasható.

Forrás: Generali Partnerportál