A nyugdíjbiztosításokról

Nyugdíjbiztosításnak – a törvénynek megfelelően – az az életbiztosítás tekinthető, amely alapján a biztosító az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor szolgáltatást nyújt:

  • a biztosított halála, vagy
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
  • az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása, illetve
  • az elérési szolgáltatás a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor esedékes, de ebben az esetben a biztosítás tartama nem lehet kevesebb, mint 10 év.

Milyen kedvezmény kapcsolódik a nyugdíjbiztosításhoz?

A kedvezmény – az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan – adóról való rendelkezés lehetőségét jelenti. A nyugdíjbiztosítás szerződője az adóévben általa befizetett díj (ide értve az eseti díjat is) 20%-áról, de legfeljebb 130 000 Ft-ról tehet nyilatkozatot. (Amennyiben nyugdíjbiztosítás mellett nyugdíj-előtakarékossági számla és/vagy önkéntes pénztárak esetében is jogosult a szerződő rendelkezni az adóról, akkor a három jogcím alapján együttesen legfeljebb 280 000 Ft-ról rendelkezhet). A nyugdíjbiztosítási szerződés alapján történő nyilatkozatban megjelölt összeget az adóévet követő évben a NAV a biztosító számlájára utalja, majd a biztosító erről a számláról a szerződő nyugdíjbiztosítási szerződésén jóváírja az adóhatóság által átutalt összeget.

Mikor kell visszafizetni az adóhatóság által átutalt összeget?

A magánszemélynek az adóhatóság által kiutalt teljes összeget 20%-kal növelten vissza kell fizetnie, amennyiben

  • a nyugdíjbiztosítás nem a feltételekben megjelölt nyugdíjszolgáltatással szűnik meg (ide értve a részvisszavásárlás esetét – akkor is, ha eseti díjból történik -, mint a szerződés részleges megszűnését), vagy
  • a biztosítási szerződést úgy módosítják, hogy a továbbiakban nem minősül nyugdíjbiztosításnak.

A visszafizetési kötelezettség a magánszemélyt terheli, de ezt a biztosítónak kell a kifizetésből levonni, vagy ha ez bármely okból nem lehetséges, azt az adóhatóság részére a magánszemélynek kell megfizetnie.

Az előírt szabályok hosszú távú (el)kötelezettséget jelentenek. A fentiek alapján csak akkor javasolt a nyugdíjbiztosítás megkötése, ha a szerződő hosszútávon vállalni tudja a rendszeres díj fizetését, illetve nyugdíjba vonulásáig le tud mondani a biztosításba befizetett összegekről és nyugdíjba vonulásáig (de legalább 10 évig) nem von ki pénzt a szerződésből!

A szerződés mellé díjátvállalás kiegészítő nem köthető!